صفحه شروع

ویژگیهای اصلی و اجزاء نرم افزار

 • شناسنامه تجهیزات
 • تعمیرات و خدمات
 • نگهداری پیشگیرانه (PM)
 • کنترل کیفی
 • پیگیری خرید
 • مکاتبات
 • مواد مصرفی
 • گزارشها
 • مدیریت سیستم
 • مشخصات فنی سیستم
اولین گام در نیل به مدیریت صحیح تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی ، در دست داشتن آمار و اطلاعات کافی از تجهیزات موجود و نیز استاندارد تجهیزات مورد نیاز در هر محل استفاده در آن مرکز می باشد. در این راستا ایجاد شناسنامه مکانیزه تجهیزات پزشکی راهکاری مناسب جهت رسیدن به این اهداف خواهد بود.نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه با علم به این ضرورت جهت ایجاد شناسنامه کامل و پوشش دهنده نیازهای کلیه مراکز درمانی تهیه شده که در این بخش با انتخاب نوع تجهیز ، نام مرکز درمانی ، مارک، شماره سریال ، تاریخ بهره برداری ، کشور سازنده، آموزش کاربران و … می توان شناسنامه کاملی برای تجهیز مورد نظر ثبت نمود.از دیگر امکانات موجود در این بخش می توان به موارد زیر اشاره نمود:- معرفی انواع تجهیزات و ثبت اطلاعات مرتبط با هر نوع تجهیز از قبیل : تعریف دوره های PM ، متعلقات استاندارد تجهیز و … ( لازم به ذکر است که اطلاعات موجود در این بخش بصورت پیش فرض طبق استاندارد موسسه ECRI ( که از اداره کل محترم تجهیزات پزشکی دریافت شده است در سیستم موجود بوده و توسط مراکز درمانی قابل اصلاح و یا افزایش خواهد بود

-ثبت و رویت مستندات تصویری انواع تجهیز

– جستجوی پیشرفته و رویت شناسنامه تجهیزات و انجام کلیه عملیات مرتبط با آن تجهیز از قبیل:

 • ثبت سوابق کنترل کیفی تجهیزات
 • ثبت سوابق نگهداری تجهیزات
 • ثبت سوابق PM تجهیزات
 • درخواست تعمیر و خدمات
 • ثبت سوابق تعمیر و خدمات انجام شده
 • ثبت سوابق جابجایی تجهیزات ( داخل یک مرکز و یا بین مراکز )
 • مشاهده مستندات تصویری
 • لوازم و مواد مصرفی تجهیز
 • افزودن ضمائم از قبیل عکس ، فاکتور خرید و …
 • افزودن متعلقات
 • …….

– تعیین تعداد استاندارد تجهیزات مورد نیاز هر محل استفاده

شایان ذکر است که اقلام اطلاعاتی موجود در این قسمت نیز همانند سایر بخشهای نرم افزار منطبق با استانداردهای ارائه شده از طرف اداره کل محترم تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت می باشد.

در دست داشتن آمار دقیق و صحیح از وضعیت و عملکرد تجهیزات موجود در مراکز درمانی و درخواستهای جاری در خصوص تعمیرات و خدمات مورد نیاز بر روی تجهیزات، از جمله اساسی ترین نیازهای بخش مهندسی پزشکی مراکز درمانی بشمار می آید.

در این راستا نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه با ارائه بخش تعمیرات و خدمات سعی در حل مشکلات مربوطه نموده و توانسته است به عنوان ابزاری کارا و توانمند در خدمت مدیران و مسئولین مراکز درمانی باشد. که از مهمترین ویژگی های این بخش می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • ثبت سوابق نگهداری تجهیزات موجود
 • ثبت خدمات مورد نیاز مرتبط با هر تجهیز ( آموزش ، تعمیرات و… ) و پیگیری مراحل انجام خدمات درخواستی توسط درخواست کننده
 • ثبت تعمیرات و خدمات انجام شده بر روی تجهیزات
 • محاسبه هزینه تعمیرات
 • ارائه آمار تجهیزات ارسالی به خارج از مرکز درمانی جهت انجام خدمات درخواستی
 • ارائه نمودارهای مربوط به شاخص های تعمیراتی
 • ثبت بازدیدهای موردی از تجهیزات موجود

نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در هر مرکز درمانی باید مد نظر کارشناسان و مدیران قرار داده شود که اجرای منظم عملیات و بازرسی های دوره ای مربوطه باعث کاهش زمان خواب دستگاه، ایمنی تجهیزات، کارکرد اثر بخش و اقتصادی و نیز افزایش عمر مفید تجهیزات خواهد شد. در این خصوص برنامه ریزی و تهیه روالهای لازم و فرمهای مربوط به هر دستگاه با توجه به توصیه ها و نکات اعلام شده از سوی تولید کننده برای بازدیدهای دوره ای PM انجام می گیرد . از طرفی بررسی صحت عملکرد و دقت پارامترهای خروجی تجهیزات در تشخیص و عملیات درمانی کادر پزشکی نقش تعیین کننده ای دارد.

در این راستا نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه با فراهم نمودن اطلاعات PM عمومی استخراج شده از سری استاندارد Inspectio & Preventive Maintenance که توسط موسسه ECRI ارائه شده و نیز توصیه های شرکت تولید کننده، انجام فرآیند PM تجهیزات پزشکی را تسهیل نموده است.

مهمترین ویژگی های این بخش عبارتند از :

 • ارائه هشدار و جدول زمانبندی موعد سررسید PM تجهیزات پزشکی
 • ثبت سوابق PM انجام شده مربوط به هر یک از تجهیزات
 • ارائه گزارشهای آماری و مدیریتی از سوابق PM تجهیزات

تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی بخش درمان کشور، نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماری‌ها دارد که در این خصوص عملکرد صحیح تجهیزات از موضوعات اصلی مطرح در یک واحد تشخیصی و درمانی است. به همین سبب پیاده‌سازی گردش کار مناسب جهت کنترل وضعیت تجهیزات از نکات اساسی مطرح در بحث مدیریت تجهیزات پزشکی می باشد.

در این راستا شرکت فناوری اطلاعات آویژه با تهیه نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی و ارائه گزارشات آماری و موردی از صحت عملکرد و وضعیت کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی، توانسته است گامی بزرگ در جهت تحقق این اهداف بردارد.

برخی از امکانات و قابلیت های مهم این بخش بشرح ذیل می باشد:

 • ارائه معیارهای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی High Risk
 • معرفی نحوه آزمون کنترل کیفی تجهیزات
 • معرفی مراجع کنترل کیفی واستانداردهای بین المللی
 • امکان پیشنهاد شرکتهای ذیصلاح و دارای تائید صلاحیت جهت انجام خدمات کنترل کیفی
 • ارائه هشدار و جدول زمانبندی موعد سررسید کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
 • ثبت سوابق کنترل کیفی تجهیزات
 • ارائه گواهی کنترل کیفی تجهیزات
 • ارائه گزارشهای سوابق کنترل کیفی تجهیزات

با توجه به اینکه هر ساله بخش اعظمی از بودجه مراکز درمانی به خرید تجهیزات پزشکی اختصاص می یابد، خرید بهینه و اقتصادی تجهیزات پزشکی و همچنین تحیول بموقع تجهیزات به درخواست کنندگان، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. علاوه بر این، امکان پیگیری کلیه مراحل خرید یک تجهیز از مرحله درخواست تا مرحله تحویل به درخواست کننده، بدون وجود یک سیستم مکانیزه امری بسیار دشوار خواهد بود.

در این راستا نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه ضمن تحقق اهداف فوق، با ارائه پیشنهاد نوع دستگاه مورد نیاز جهت خریداری و با در دست داشتن سوابق خریدهای قبلی مرکز، امکان تصمیم گیری و کارشناسی بهینه و بموقع خرید تجهیزات و نیز پیگیری مراحل خرید تجهیزات اولویت دار را فراهم نموده است.

مهمترین مزایای این سیستم در زمینه خرید تجهیزات پزشکی به شرح ذیل می باشد:

 • ثبت درخواستهای خرید تجهیزات
 • ارائه پیشنهاد مارک و مدل دستگاه مورد نیاز
 • قابلیت ثبت مراحل خرید هر تجهیز تا تحویل به درخواست کننده
 • پیگیری مراحل خرید یک تجهیز توسط درخواست کننده

امروزه یکی از مهمترین اهداف سازمانها و مراکز درمانی ، مکانیزه کردن فعالیتهای جاری خود به منظور بهره وری بیشتر و بهتر از پتانسیل های موجود می باشد که در این خصوص گردش نامه ها و حفظ سوابق مکاتبات مراکز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

از اینرو یک ار بخشهای اصلی سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه ، بخش مکاتبات مربوط به تجهیزات پزشکی مراکز درمانی می باشد که بدینوسیله مدیران و کارشناسان مراکز به سادگی می توانند به سوابق مکاتبات هر یک از تجهیزات موجود دسترسی داشته باشند.

از جمله مزایای مکانیزه نمودن بخش مکاتبات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ثبت مکانیزه اسناد و مکاتبات مربوط به تجهیزات
 • جستجو و ردیابی سریع مکاتبات مربوطه به هر تجهیز
 • دسترسی سریع وآسان به سوابق اسناد و مکاتبات
 • حذف گردش دستی نامه های وارده یا صادره
 • کاهش هزینه های نگهداری اسناد

یکی از مسائل و مشکلات مربوط به سیستم های موجود هزینه یابی بیمارستانی عدم تعیین استاندارد ها، خصوصا استانداردهای مواد مصرفی در ارائه و فراهم کردن خروجیهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی تامین مواد مصرفی مراکز درمانی در سطرح کشور می باشد. بطوریکه در بیشتر بخشهای نظام بیمارستانی این اطلاعات فراهم نمی گردد.

از طرف دیگر با مشخص شدن مواد مصرفی هر بخش در طول دوره مورد نظر، هزینه ها دقیقا مشخص و سپس با مقایسه آن با استانداردها می توان علل انحراف را شناسایی نمود.

از اینرو شرکت فناوری اطلاعات آویژه با فراهم نمودن امکان ثبت اطلاعات مواد مصرفی خریداری شده و نیز مصرف شده در مراکز درمانی توانسته است آمار دقیقی از میزان مصرف و موجودی مواد مصرفی هر بخش را در اختیار مدیران و مسئولین ذیربط قرار دهد.

امکانات این بخش بشرح ذیل می باشد:

 • معرفی انواع مواد مصرفی مورد استفاده در مراکز درمانی
 • ثبت اطلاعات خرید مواد مصرفی
 • ثبت میزان مصرف شده مواد مصرفی در یک دوره خاص
 • تهیه و ارائه آمار موجودی مواد مصرفی و نیز میزان مصرف

با توجه به اهمیت گزارشها و خروجیهای مورد نیاز کاربران، یکی از ویژگیهای متمایز نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه، قابلیت تهیه گزارشها متنوع آماری و نموداری از کلیه اطلاعات موجود در بخشهای مختلف سیستم با استفاده از ابزار قدرتمند گزارش ساز پویا (Report Generator) می باشد.

با استفاده از این ابزار، کارشناسان و مدیران می توانند گزارشهای مورد نیاز خود را طراحی نموده و آنها را برای استفاده های بعدی ذخیره نمایند. همچنین امکان ارسال خروجیهای اطلاعات به فرمتهای مختلف از قبیل: اکسل و … جهت انجام پردازشهای مورد نیاز و یا استفاده در سایر نرم افزارها در این بخش تعبیه شده است.

برخی از انواع گزارشها موجود در این نرم افزار عبارتند از:

 • گزارشها مرتبط با شناسنامه تجهیزات ( مشخصات شناسنامه ای تجهیزات ، تعداد تجهیزات موجود در هر بخش، سوابق جابجایی تجهیزات و … )
 • گزارش کسری و اضافی تجهیزات
 • گزارش کلی تجهیزات
 • گزارشها متنوع در رابطه با تعمیر و نگهداری ، نگهداری پیشگیرانه و کنترل کیفی تجهیزات
 • گزارش مربوط به خدمات شرکت های تجهیزات پزشکی

با توجه به گستردگی سیستم و طیف وسیع کاربران استفاده کننده از نرم افزار که اغلب کاربردها و نیازمندیهای متفاوتی از نرم افزار برای آنها مد نظر می باشد، مدیریت پیشرفته و منسجم سیستم با ضریب امنیتی بالا در خصوص دسترسی به آمار و اطلاعات موجود بسیار مهم و اجتناب ناپذیر خواهد بود، چرا که با مکانیزاسیون بخش مهندسی پزشکی و حذف فرمهای دستی و کاغذی مورد استفاده در مراکز، اطلاعات موجود در نرم افزار بعنوان مرجع تصمیم گیری مدیران و کارشناسان این بخش بوده و باید بعنوان ابزاری قدرتمند و قابل اعتماد جوابگوی کلیه نیازهای کاربران سیستم باشد. از اینرو با عنایت به اهمیت این بخش امکان معرفی کاربران سیستم و تعیین سطح دسترسی هر کاربر به بخشهای مختلف سیستم از قبیل : شناسنامه تجهیزات ، ثبت درخواست تعمیرات و خدمات ، ثبت سوابق تعمیرات ، نگهداری پیشگیرانه و کنترل کیفی و یا گزارشات سیستم در نظر گرفته شده است.

همچنین با توجه به تعداد کاربران سیستم و یکسان بودن سطوح دسترسی اغلب کاربران، بمنظور تسهیل در امر اعطای سطح دسترسی به کاربران با حوزه کاربری مشابه ، امکان تعریف نقش و مجموعه دسترسیهای هر نقش و متعاقبا تعیین نقشهای هر کاربر، در سیتسم لحاظ گردیده است. علاوه بر محدود نمودن دسترسی کاربران جهت رویت ، ایجاد ، اصلاح و حذف نمودن در کلیه بخشهای سیستم، امکان تعیین دسترسی کاربران به اطلاعات مراکز درمانی ، بخشها و … نیز در نظر گرفته شده است.

متدلوژی طراحی: RUP

معماری نرم افزار: ۷ لایه

برنامه نویسی مبتنی بر: Microsoft .NET Framework 4.0

زبان های برنامه نویسی: VB, C#, JavaScript

تکنولوژی استفاده شده: ASP.NET Ajax

بانک اطلاعاتی: Microsoft SQL Server

شرکت فناوری اطلاعات آویژه جهت فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی نمایندگی فعال در شهرستانها می پذیرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت ۴۴۰۰۵۲۶۶ (۰۲۱) یا ۴۴۰۰۹۱۳۲ (۰۲۱) تماس حاصل فرمائید.